ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ =/5000 ރުފިޔާ ގެ ހަނދާނީ ނޫޓު ގަނެވިއްކުމާ ބެހޭ